Make-over voor kruising Groenelaan-Sportlaan

De gemeente Amstelveen is van plan om in het najaar enkele verkeersaanpassingen uit te voeren aan de kruising Groenelaan-Sportlaan. Het wordt eenvoudiger om de Groenelaan lopend of op de fiets over te steken..

Veel inwoners van Amstelveen hebben in de Stadspeilingen van 2013 en 2015 aangegeven het kruispunt Groenelaan-Sportlaan onveilig te vinden. Men vindt het vooral gevaarlijk om het kruispunt op de fiets of lopend over te steken. Op de fiets linksafslaand richting de Sportlaan is er geen veilige plek om te wachten. Komend vanaf de Sportlaan is de oversteeklengte groot. Hoewel op het kruispunt niet veel ongevallen gebeuren, wil de gemeente toch maatregelen nemen om het gevoel van onveiligheid te verminderen en de oversteekbaarheid te verbeteren.

Een van de maatregelen is het opheffen van het linksafvak op de Groenelaan richting de Sportlaan. Hierdoor ontstaat meer ruimte voor fietsers om zich veilig op te stellen. Voor de duidelijkheid: het blijft gewoon mogelijk en toegestaan om linksaf te slaan richting de Sportlaan. Alleen het voorsorteervak verdwijnt om opstelruimte voor fietsers te kunnen maken. Er wordt aan de noordzijde een zebrapad toegevoegd en de bestaande zebra aan de zuidzijde wordt op een drempel gelegd. Het gaat zodoende om een aantal kleinschalige maatregelen om de oversteekbaarheid te verbeteren.

De gemeente heeft onderzocht of het mogelijk was om op het kruispunt een rotonde te realiseren. Dit blijkt echter ruimtelijk niet goed inpasbaar. Veel waardevolle bomen zouden moeten worden gekapt en er zou een hoofdtransportwaterleiding moeten worden omgelegd tegen hoge kosten.

De uitvoering van het project is vooralsnog gepland in de tweede helft van 2016.