Wederom protest tegen huidige plannen Amstelveenlijn

De plannen voor Amstelveenlijn zijn al goedgekeurd maar pleit een deel van de Amstelveense bevolking om de huidige plannen te heroverwegen. Voornaamste struikelblokken voor de gebruikers van de lijn zijn de toegankelijkheid en de sociale veiligheid.

Een actiegroep uit Amstelveen en Buitenveldert heeft inmiddels al meer dan 6.500 handtekeningen opgehaald onder de reizigers, bijvcoorbeeld via de petitie ‘red-de-route-van- sneltram -51’ op internet. De actiegroep zal de handtekeningen 5 juli aanbieden bij de Stadsregio in Amsterdam. Volgens de bezwaarmaker zitten de reizigers niet te wachten op station Zuid als eindpunt voor de Amstelveenlijn. Daarnaast is de nieuwe tram ook niet toegankelijk voor scootmobielen. De overstap zorgt dat andere reizigers met beperkingen ook minder snel voor de regiotram zullen kiezen. Deze bezwaren zal de actiegroep ook naar voren brengen in de Regioraad.

Ook andere Amstelveners hebben bij de actiegroep al aangegeven de regioraad te gaan bezoeken. Onder meer omdat er de gegronde vrees is dat er na de ombouw naar de ongelijkvloerse kruisingen, problemen zullen ontstaan met de sociale veiligheid. Deze vrees bestaat met name bij de ombouw naar verdiept liggende haltes bij de Sportlaan, Kronenburg en Zonnestein.

De actievoerders willen de Stadsregio ook op een ander punt wijzen. Doordat de toegankelijkheid in het gedrang komt voldoet het project niet aan VN-regels. Dit betekent dat individuele getroffenen, bijvoorbeeld zij die aangewezen zijn op een scootmobiel, hier protest tegen aan kunnen tekenen. Op dit moment worden de juridische wegen daartoe verder onderzocht.

Een woordvoerder van de actiegroep: “Kortom reizigers en inwoners uit Amstelveen en Buitenveldert leggen zich nog niet neer bij de ombouw van de Amstelveenlijn zoals die nu gepland staat en zullen dit op 5 juli duidelijk kenbaar maken bij de vergadering van de Regioraad in Amsterdam. Iedereen die dit initiatief ondersteund roepen wij op om ook op 5 juli om 18.30 uur aanwezig te zijn bij de vergadering van de Stadsregio in de Raadzaal van het Stadhuis van de Gemeente Amsterdam.