Amsterdamse Bos krijgt 1,8 miljoen euro voor compensatie verbreding A9

Het Rijk stelt 1,8 miljoen euro beschikbaar om de verbreding van de A9 zo goed mogelijk in te passen in het Amsterdamse Bos. Voor de verbreding moeten in 2020 4.188 bomen worden gekapt. Alle bomen worden gecompenseerd.

In 2007 heeft het Rijk besloten om de rijksweg A9 te verbreden. Om de aantasting van het Bos zoveel mogelijk te voorkomen is een inrichtingsplan opgesteld. Voordat de kap en de verbreding van start gaan, wordt er een ‘bosdecor’ met 1.200 bomen aangelegd: een strook bos met bomen, planten, struiken, water, paden en bruggen. Achter dit ‘decor’ vinden de werkzaamheden plaats. Als de verbreding klaar is, worden de overige 3.000 bomen herplant.

Samenwerkingsovereenkomst

Op 12 juli stemde het college van B en W van de Gemeente Amsterdam in met een Samenwerkingsovereenkomst met het Rijk. Hierin zijn afspraken gemaakt over de uitvoer van het inrichtingsplan. Het Rijk stelt hiervoor 1,8 miljoen euro ter beschikking. Rijkswaterstaat organiseert op termijn een informatiebijeenkomst voor bezoekers en gebruikers van het Bos en andere geïnteresseerden.

Bron: Gemeente Amsterdam