Erepenning voor Rob Kersing van het Amstelveen College

De heer R.L.M. Kersing ontving op dinsdag 12 juli een Gemeentelijke onderscheiding uit handen van de burgemeester van Amstelveen, mevrouw Mirjam van ’t Veld. Dit ter gelegenheid van zijn 40-jarig onderwijsjubileum en zijn naderende pensioen op het Amstelveen College.
De onderscheiding (Bronzen Legpenning) wordt hem toegekend vanwege zijn verdiensten op het gebied van het openbaar onderwijs.

De heer Kersing heeft een belangrijke rol gespeeld in de historie en actualiteit van het openbaar onderwijs in het algemeen en van het Amstelveen College in het bijzonder. Hij heeft zich ingespannen voor de instandhouding en permanente professionalisering van het openbaar voortgezet onderwijs. Hij is daarnaast nauw betrokken geweest bij alle bedrijfs- en onderwijsprocessen van het Amstelveen College.

Bovendien heeft de heer Kersing ook de verzelfstandiging van het openbaar voortgezet onderwijs en de nieuwbouw van het Amstelveen College met raad en daad bijgestaan. In die rol als ‘spin-in het web’ werd hij zeer gewaardeerd.

Rob Kersing kwam in 1976 in dienst van het toenmalige Casimir College als docent geschiedenis. Naast zijn docentschap vervulde Kersing op het Casimir College beleids- en managementtaken. In 1998 werd hij  locatiedirecteur. Met zijn inzet voor het Casimir legde hij een belangrijke grondslag voor het latere Amstelveen College.

Foto: Dennis Zandvliet