Fietsnetwerk Amstelveen komende maanden opgeknapt

Komende tijd wordt het fietsnetwerk van Amstelveen vernieuwd. Momenteel worden diverse fietspaden in Westwijk opgeknapt. Dit duurt nog tot in het najaar. In de zomer en het najaar volgen fietspaden langs de Groen van Prinstererlaan en de Sportlaan. Nieuwe fietsroutes voor de jaren daarna zijn in onderzoek. In juli worden de verkeerslichten op het kruispunt Van Heuven Goedhartlaan-Groen van Prinstererlaan vervangen door een rotonde (met fietsers weer in één richting).

In het najaar worden enkele maatregelen genomen bij het kruispunt Groenelaan-Sportlaan, zodat fietsers en voetgangers beter over kunnen steken. Komend jaar onderzoekt de gemeente of de fietsenstallingen bij het busstation en het Stadshart kunnen worden uitgebreid. Er vindt nog meer onderzoek plaats. Het verkeer wordt regelmatig geteld, in het najaar komt er een nieuw parkeeronderzoek in heel Amstelveen en er is een haalbaarheidsonderzoek in uitvoering naar het realiseren van een P+R-voorziening.

Wethouder verkeer Jeroen Brandes: “Waar mogelijk proberen we fietspaden en kruisingen comfortabeler en veiliger maken. Maar verkeersveiligheid is voor een groot deel afhankelijk van het gedrag van mensen. Daarom blijft de gemeente Amstelveen ook veel aandacht geven aan verkeerseducatie en gedragsbeïnvloeding. Daarom doen we mee met landelijke campagnes, organiseren we eigen campagnes en acties, en hebben we overleg met scholen, Veilig Verkeer Nederland en politie.”