Gedigitaliseerde foto’s Amstelveense geschiedenis toegankelijk voor inwoners

De opgeslagen foto’s uit de archiefruimte van de gemeente Amstelveen zijn gedigitaliseerd. Ruim 7.000 foto’s zijn hierdoor toegankelijk geworden voor inwoners. De foto’s zijn gedigitaliseerd door medewerkers van Stichting Amstelveenweb en worden digitaal ontsloten via een beeldbank. Vereniging Historisch Amstelveen heeft de bestanden reeds voorzien van beschrijvingen.

In de Kadernota 2016 is besloten het historisch archief vast te leggen en digitaal toegankelijk te maken voor alle inwoners van Amstelveen. De eerste stappen hiervan zijn nu gezet. Op termijn kan de beeldbank worden uitgebreid met andere collecties, zoals het krantenarchief van het Amstelveens Weekblad en gedigitaliseerde dia’s. De beeldbank zal, als alles volgens planning loopt, in februari 2017 live gaan. De foto’s zijn onder andere gemaakt door medewerkers van de toenmalige afdeling Dienst Cultuur bij de gemeente.

Aandacht voor historisch besef
Wethouder Herbert Raat (VVD): “Er ligt een schat aan informatie in ons archief. Historisch erfgoed is meer dan fysieke gebouwen. We willen deze prachtige, oude foto’s van Amstelveen toegankelijk maken voor onze inwoners en zo de lokale geschiedenis en meer historisch besef onder de aandacht brengen. Stichting Amstelveenweb en de Vereniging Historisch Amstelveen hebben al goed werk geleverd. Zo behouden we niet alleen gebouwd erfgoed, maar ook verhalen, krantenartikelen en foto’s.”

Vernieuwde versie ‘Nieuwer-Amstel en Amstelveen 1000 jaar historie’
De gemeente is in gesprek met mevrouw van Munster en de heer van Schaik, schrijvers van het boek ‘Nieuwer-Amstel en Amstelveen 1000 jaar historie’ en leden van Vereniging Historisch Amstelveen. Beiden zijn gevraagd om dit boek, dat de Amstelveense geschiedenis vertelt tot de jaren ’90, opnieuw uit te brengen aangevuld met historie van de laatste twintig jaar. Zij geven aan zich hier het aankomende jaar voor in te willen zetten en het boek nieuw leven in te blazen. Mocht u foto’s hebben, kunnen deze ook bij hen thuis worden gedigitaliseerd.

Een bewogen Amstelveense geschiedenis
De gemeente kent in de Tweede Wereldoorlog een bewogen geschiedenis. Deze geschiedenis is, op verzoek van toenmalig burgemeester Otto van Diepen, in 1989 vastgelegd door Tini Visser middels het boek ‘Jaren van verduistering’. Tini Visser werkte op de afdeling Voorlichting bij de gemeente Amstelveen. Het boek is niet meer verkrijgbaar. Een nieuwe druk maakt het boek echter opnieuw toegankelijk voor Amstelveen en haar inwoners. De gemeente heeft om die reden contact gezocht met de uitgeverij van het boek. Zowel de uitgeverij als de gemeente is op zoek naar nabestaanden van de schrijfster en hopen dan ook dat zij zich melden.

De wethouder roept daarnaast alle inwoners van Amstelveen op historische foto’s van Amstelveen, die gebruikt mogen worden voor de beeldbank en het boek ‘Nieuwer-Amstel en Amstelveen 1000 jaar historie’, op te sturen naar h.raat@amstelveen.nl.