Koninklijke onderscheiding voor de heer prof. dr. Brölmann

Vrijdag 1 juli heeft de burgemeester van Amstelveen, mevrouw Mirjam van ’t Veld, een Koninklijke onderscheiding uitgereikt aan de heer prof. dr. H.A.M. Brölmann. Dit tijdens zijn afscheid als hoogleraar en gynaecoloog binnen het Vumc vanwege pensioen. De onderscheiding (Officier in de Orde van Oranje-Nassau) werd hem toegekend vanwege zijn vele verdiensten en baanbrekende activiteiten.

Door de jaren heen heeft de heer Brölmann zich op buitengewone wijze ingezet om vrouwen die een gynaecologische ingreep moesten ondergaan beter te kunnen helpen. Maar óók om hen een sneller herstel en snellere integratie binnen de maatschappij te kunnen bieden. Wat dat betreft stond hij aan de wieg van een zeer succesvolle en veiliger behandelmethode en was hij binnen zijn vakgebied zonder meer een pionier en voorloper.

De heer Brölmann – een nationaal én internationaal zeer gekend gynaecoloog met onder meer tal van publicaties en prijzen op zijn naam – was verbonden aan de strategische leerstoel ‘Algemene gynaecologie, in het bijzonder de endoscopische chirurgie’. Als opleider en hoogleraar heeft hij vele vakgenoten gestimuleerd tot wetenschappelijk onderzoek. Maar zo had hij door de jaren heen ook zitting in vele toonaangevende werkgroepen, verenigingen en adviescolleges. En was er van zijn kant binnen vele activiteiten een grote bestuurlijke betrokkenheid.

Foto: VUMC