‘Koopwoningen voor middeninkomens bij Landtong in Groenelaan’

Om de wijk Groenelaan aantrekkelijk te houden, vinden de wethouders Peter Bot en Herbert  Raat dat er moet worden gekeken naar een herontwikkeling van de Landtong. Daarbij wordt gedacht aan renovatie of nieuwbouw voor de scholen,  maar ook woningbouw is een zeer voor de hand liggende optie. De wethouders willen vooral de focus leggen op koopwoningen voor middeninkomens.

Wethouder Herbert Raat (VVD) hierover :”We willen de balans houden in de afzonderlijke wijken om Amstelveen in zijn geheel aantrekkelijk te houden. Anders krijg je te grote verschillen binnen je stad. In Groenelaan zien we dat het gemiddeld besteedbaar huishoudinkomen lager is dan in de rest van Amstelveen. Ook zijn er weinig koopwoningen. ”

Het gebied aan de Landtong wordt getypeerd als een kwetsbaar gebied. Aan de Landtong is in het verleden sprake geweest van vandalisme en brandstichting. Hoewel het aantal vernielingen en jeugdoverlast minder is geworden, blijft het gebied een doorn in het oog voor vele wijkbewoners.