Mogelijke sluiting noodopvang vluchtelingen

Afgelopen week daalde het aantal bewoners dat ingeschreven staat in de noodopvang naar minder dan 55. Het aantal bewoners dat daadwerkelijk overnacht in de noodopvang is volgens bewonersplatform Vluchtelingen Welkom Kronenburg nog kleiner. Zo wachten sommige mensen de start van hun procedure af terwijl ze bijvoorbeeld bij familie logeren. COA directeur Gerard Bakker zegt dat komende weken vijftien noodopvanglocaties gesloten worden en dat in september alle locaties worden doorgelicht.

Tijdens de bestuursvergadering van het bewonersplatform Vluchtelingen Welkom Kronenburg op 24 juli werd al de vraag gesteld of Amstelveen geen AZC zou kunnen krijgen als de noodopvang binnen afzienbare tijd dicht gaat. Ook vroeg men zich af wanneer de noodopvang gesloten zou worden: in november 2016, een jaar na het op hoofdlijnen afsluiten van het huurcontract met de vastgoedeigenaar? In februari 2017 wanneer de noodopvang eigenlijk een jaar open zou zijn geweest? Of in april 2017 wanneer de noodopvang een jaar heeft gefunctioneerd?

De vlakbij de Amsterdamse wijk Buitenveldert gelegen noodopvang gaat waarschijnlijk veel eerder dicht. In interviews in zowel De Telegraaf als het NRC verklaart COA-directeur Gerard Bakker vandaag dat in de komende weken vijftien noodopvanglocaties gesloten worden. ‘Een groot aantal noodopvanglocaties kunnen we deze zomer gaan sluiten’, stelt hij.

In bovenstaande bronnen wordt geconcludeerd dat het COA dus nu al de handrem zet op noodopvanglocaties en dat in september álle locaties tegen het licht worden gehouden en dat het aantal bedden nog drastischer ingeperkt gaat worden. Geplande AZC’s worden mogelijk omgebouwd tot wooncomplexen voor asielzoekers met een verblijfsvergunning. Na de zomer wordt door alle overheidslagen aan de zogenaamde regietafels ‘met elkaar’ besproken welke keuzes er worden gemaakt. Zo wordt er scherper gekeken naar spreiding over het land en naar wat een plek mag kosten.