OCA motie gratis openbaar vervoer minima alsnog in behandeling

Wethouder Jeroen Brandes deed tijdens de behandeling van de kadernota 2017 op 13 juli jongstleden een handreiking naar de Ouderen Combinatie Amstelveen (OCA).
In 2014 had de OCA al eens eerder een voorstel gedaan om het reizen met het openbaar vervoer voor ouderen met een minimum inkomen in navolging van de gemeente Amsterdam gratis te maken.
Dit voorstel haalde het toen niet, omdat de meerderheid van de gemeenteraad dit niet speciaal voor ouderen wilde laten gelden.

De OCA had intussen een motie in voorbereiding waarin dit voor alle Amstelveense minima (Amstelveenpashouders) zou gaan gelden. Maar ook nu hadden de coalitiepartijen laten weten hier tegen te gaan stemmen. Hierop werd de motie door de fractie van de OCA ingetrokken,  omdat de coalitie de meerderheid van de stemmen in de Raad heeft.

Tijdens de behandeling van de verschillende moties deed wethouder Brandes echter een handreiking naar de OCA. Hij wil na het reces met de fractie van de OCA rond de tafel gaan zitten om eens te bekijken wat nu precies de wens van de OCA is en of daaraan tegemoet gekomen kan worden.

Foto: Fietsersbond Amsterdam