Omwonenden stappen naar rechter voor sloop bunker 

Zoals bekend ziet B&W van Amstelveen graag dat de bunker aan de Wolfert van Borselenweg een monumentale status krijgt. Omwonenden zijn het hier niet mee eens en stappen naar de rechter om dit te voorkomen, meldt Amstelveen.blog.nl. Het college heeft aan de gemeenteraad voorgelegd om 150.000 euro beschikbaar te stellen om de bunker te renoveren. De rechtbank doet 22 juli een uitspraak over de zaak.

Woensdag komt in de raad het conceptplan van de bunker aan bod. Mevrouw A.P. Marco van advocatenkantoor Van Hill is verbijsterd over het B&W-besluit om van de ‘nazi-bunker’ een monument van te maken. Dit is volgens haar onethisch en daarom voert zij bezwaren in tegen het plan, net als de omwonenden.

Volgens de tegenstanders is het voorgenomen besluit een teken van onbehoorlijk bestuur. Zij denken dat de wethouder Raat met het geld een  begin gaat maken aan de renovatie van de bunker. Terwijl het nog niet zeker is of de bunker wel zijn status als monument krijgt. De tegenstanders geven aan dat het net zo goed zou kunnen dat de wethouder al geld heeft uitgegeven aangezien, hij de gerelateerde vragen niet heeft beantwoordt in de raadscommissie.

Voorstanders vinden echter dat de bunker in geen enkel opzicht een eerbetoon zou zijn aan de Duitse bezetters, maar een plek met een educatieve functie zou kunnen worden. Het onethische aspect wordt door B&W ook verworpen. Bunkers in Schaarsbergen en in kamp Westerbork zijn immers ook een monument.

De tegenstanders verwachten dat de wethouder snel aan de gang gaat met de bunker. Het project is namelijk nu doelwit van vandalisme. Mocht de bunker de status van monument verkrijgen, dan moeten volgende generaties er wel gemeenschapsgeld aan besteden. Het wordt na de renovatie namelijk moeilijk om de bunker nog te slopen. De bezwaarden beargumenteren dat de bunker slecht wordt onderhouden en is nagenoeg vervallen.

Deze maand komt er nog een hoorzitting over de bunker.