Situatie Uithoorns verpleeghuis zorgt voor harde kritiek op Amstelring

De verpleeghuizen van de Amstelringgroep liggen flink onder vuur. De zorgorganisatie, met 2.700 werknemers en een jaaromzet van 232 miljoen euro en ook actief in Amstelland, krijgt harde kritiek van de Inspectie voor de Gezondheidszorg.

De harde kritiek lijk niet te slaan op de situatie in Verpleeghuis Groenelaan, de enige Amstelveense vestiging van Amstelring. In 2014 werden er bij een inspectie nog wel veel verbeterpunten gezien, maar Groenelaan is daar voortvarend mee aan de slag gegaan waardoor er in 2015 slechts aan drie normen niet werd voldaan. ” Groenelaan voldoet niet aan alle normen. De inspectie heeft – op basis van het resultaatsverslag en het hertoetsbezoek – er echter vertrouwen in dat deze normen binnenkort wel zullen worden nageleefd. Het inspectiebezoek wordt hierbij dan ook afgesloten,” meldt de inspectie in het laatste rapport.

Bij Het Hoge Heem in Uithoorn staan de zaken er duidelijk anders voor. Er werd aan 20 van 41 normen niet voldaan. Dit was het resultaat van een onverwacht inspectiebezoek op 9 december 2015. De bevindingen van dit bezoek waren voor de inspectie aanleiding voor een bestuursgesprek met de raad van bestuur en raad van toezicht om de urgentie van verbetermaatregelen nogmaals te duiden. Dit gesprek heeft plaatsgevonden op 26 januari 2016. Het Hoge Heem kan op termijn weer een bezoek van de inspectie verwachten en kan rekenen op  verdergaande maatregelen  als blijkt dat sprake is van onvoldoende verbeteringen.

Het Zonnehuis in Westwijk is tevens vereerd met een bezoek van de inspectie. Deze zorginstelling behoort tot de Zonnehuisgroep. De inspectie was redelijk positief: ” Binnen Zonnehuis Westwijk is door iedereen hard gewerkt om de kwaliteit van zorg te borgen. Uitvoering van interne audits op procedures in de praktijk en sterke sturing op de verbeterplannen dragen bij aan de goede scores. Alleen het onderwerp medicatieveiligheid behoeft nog enige aandacht.”