Subsidies mogelijk voor beveiligen achterpad

Amstelveen is relatief gezien een veilige gemeente. In het onderzoek onder de 50 grootste gemeenten van Nederland staat Amstelveen dit jaar opnieuw op plaats 1 als het gaat om veiligheid. “Om dit niveau te handhaven moet de gemeente blijven investeren, want iedere inbraak is er één teveel. Een maatregel die loont in de strijd tegen inbraken is achterpadbeveiliging,”zegt de gemeente.

Cees Mulder, initiatiefnemer van een achterpadproject aan de Straat van Magelhaens had op 5 juli alle betrokken partijen (politie, gemeente, Eigen Haard en het wijkplatform) uitgenodigd om het project officieel af te ronden. De heer Mulder was zeer trots op het resultaat. Uit de veiligheidscijfers blijkt dat wanneer een straat achterpadbeveiliging heeft, het aantal inbraken drastisch vermindert.

Burgemeester Mirjam van ’t Veld: “Het blijft nodig om maatregelen in te zetten tegen inbraken. Achterpadbeveiliging is daarvoor een goed middel. Bovendien heeft de gemeente een subsidieregeling waarmee een groot deel van de kosten wordt gedekt. Maak afspraken met uw buren en maak er gebruik van. Het is de moeite waard!”

Wilt u ook het initiatief oppakken voor een achterpadbeveiliging in uw straat? Neem dan contact op met uw wijkagent of met de gemeente, via inbraakpreventie@amstelveen.nl. Zij kunnen u helpen om een dergelijk project op te zetten. Meer informatie kunt u ook vinden op www.amstelveen.nl/veilig.