Waterwolftunnel één nacht afgesloten voor verkeer

In de nacht van 8 op 9 juli 2016 is de Waterwolftunnel onder de Ringvaart tussen de gemeenten Aalsmeer en Haarlemmermeer een nacht afgesloten voor verkeer. De afsluiting is nodig voor het uitvoeren van onderhoudswerkzaamheden. Verkeer op de N201 wordt deels omgeleid en moet rekening houden met enige vertraging.

Vanwege de geplande onderhoudswerkzaamheden aan de Waterwolftunnel, is de tunnel afgesloten van vrijdag 8 juli (19.00 uur) tot zaterdag 9 juli (06.00 uur). Door de afsluiting kan het verkeer geen gebruik maken van de  N201 tussen de Legmeerdijk in Aalsmeer en de aansluiting  met de Fokkerweg in Haarlemmermeer. De toe- en afritten van de Middenweg en de Braziliëlaan zijn afgesloten. Met behulp van borden worden de omleidingsroutes aangegeven.

Regulier onderhoud
Om de veiligheid en doorstroming van de Waterwolftunnel te kunnen garanderen, is het noodzakelijk dat de tunnel regelmatig onderhouden wordt. Dit onderhoud vindt deels plaats terwijl de tunnel open blijft voor verkeer. Drie keer per jaar dient de tunnel echter afgesloten te worden om de veiligheid van het onderhoudspersoneel te kunnen garanderen en te zorgen voor een snel verloop van de onderhoudswerkzaamheden. De werkzaamheden zijn niet alleen voor preventief onderhoud, zoals het wassen van de tunnelwanden en het reinigen van de wegmarkeringen, maar ook voor inspecties en testen, zoals controles op veiligheidsmiddelen. Om het verkeer zo min mogelijk te hinderen worden de onderhoudswerkzaamheden in de nacht uitgevoerd.

Meer informatie
Bij vragen over werkzaamheden kunnen weggebruikers en omwonenden bellen naar het Provinciale Servicepunt via 0800 – 0200 600 (gratis).