Actie grondpersoneel KLM vanavond treft passagiersvliegtuigen

Grondmedewerkers van KLM leggen woensdagavond het werk neer tussen 19:30 en 21:00 uur. Passagiersvliegtuigen zullen in die tijdsperiode niet worden afgehandeld. Ongeveer honderd KLM’ers, van alle afdelingen ‘Ground Services’ leggen het werk neer. KLM is door de vakbond tijdig geïnformeerd en kan zonodig nog maatregelen treffen.

‘We proberen de problemen voor passagiers te beperken, maar duidelijk is dat passagiers vertraging kunnen oplopen,’ zegt Zakaria Boufangacha, bestuurder FNV Luchtvaart.
Volgens hem zijn de grondmedewerkers van KLM het zat en willen zij nogmaals duidelijk maken wat het betekent om te werken onder een onzeker contract met steeds slechtere arbeidsvoorwaarden. ‘De KLM-directie wil de arbeidsvoorwaarden alleen maar terugschroeven. We willen geen race naar beneden. Het is tijd voor een goed cao-resultaat, waaruit respect voor de inspanningen van het personeel blijkt.’

Passagiers niet langer ontzien
Grondmedewerker Marco van Maris doet mee aan de actie: ‘We hebben tot nu toe acties gehouden waarbij passagiers werden ontzien. Maar KLM neemt ons niet serieus. KLM stopt haar energie liever in het intimideren van het personeel. Wij zijn elke minuut van de dag beschikbaar voor onderhandelingen, maar KLM wil niet bewegen. Zoals we hadden aangekondigd worden de acties steeds harder. Maar we blijven onze verantwoordelijkheid nemen en net als bij vorige acties bederfelijke goederen en dieren wel tijdig inladen.’

Bal ligt bij KLM directie
Boufangacha vervolgt: ‘We willen de passagiers zo veel als mogelijk ontzien, maar door de opstelling van de directie van KLM is die koek nu op. De bal ligt bij de KLM-directie, deze kan nog hardere acties met grotere gevolgen voor de passagiers voorkomen.’
FNV Luchtvaart vraagt 1% loonsverhoging vanaf januari 2017 met een bodem van 75,- euro bruto per maand. KLM biedt 1% zonder bodem en pas vanaf 2018. Daarnaast vraagt FNV dat uitzendkrachten die al jaren structureel werk verrichten in vaste dienst komen. KLM eist dat alle seniorendagen worden afgeschaft. FNV Luchtvaart wil praten over een duurzaam levensfasebewust beleid, maar niet op voorhand alle dagen inleveren zonder dat daar iets tegenover staat.