Burgemeester: geen signalen sluiting Kronenburg

Burgemeester Mirjam van ’t Veld heeft geen signalen van het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) binnengekregen dat de locatie aan Kronenburg op de nominatie staat om voortijdig te sluiten. Wel schrijft zij in een brief aan de gemeenteraad dat het COA in september met nieuwe richtlijnen komt. Deze zullen uiteindelijk worden besproken aan de zogenoemde provinciale regietafels.

De verhalen over een eventuele sluiting staken vorige week de kop naar aanleiding van een interview in De Telegraaf met COA-bestuursvoorzitter Gerard Bakker. Hieruit bleek dat het COA voornemens is om deze zomer vijftien opvanglocaties te sluiten. Amstelveen zou dan ook in aanmerking komen gezien de redelijk lage aantallen vluchtelingen die zijn opgevangen tot nu toe.

” De instroom van vluchtelingen in Nederland loopt terug en ook het aantal vluchtelingen in de noodopvang aan de Laan van Kronenburg in Amstelveen is op dit moment laag. Maar de omstandigheden in de wereld kunnen veranderen waardoor er weer meer vluchtelingen naar ons land komen. Amstelveen heeft ook een verplichting om statushouders te huisvesten in Amstelveen. De huidige terugloop van mensen in de noodopvang betekent niet dat de taakstelling die de gemeente heeft om statushouders te huisvesten ook terugloopt,” aldus de burgemeester en wethouder Brandes in de brief aan de raad.

Burgemeester en wethouder benadrukken nogmaals de belangrijke functie van de vrijwilligers die zicht met de opvang bemoeien: “Het college is de vrijwilligers dankbaar voor hun enthousiasme en geweldige inzet. Na de zomervakantie zullen we dit ook op enigerwijze persoonlijk aan hen overbrengen. Momenteel is het een rustige periode voor de vele vrijwilligers die klaar staan om activiteiten met de vluchtelingen te ondernemen is. Toch is het belangrijk dat de vrijwilligers enthousiast blijven en bereid blijven zich in te zetten voor vluchtelingen in de noodopvang, maar ook voor vluchtelingen die een verblijfsstatus hebben gekregen en in Amstelveen gehuisvest worden.”