Lokale busstroken open bij werkzaamheden verbreding A9

Tijdens de werkzaamheden voor de verbreding en de gedeeltelijke overkapping van de A9 is de kans groot dat er een aantal verkeersinfarcten ontstaat in Amstelveen. De betrokken partijen, waaronder Rijkswaterstaat en de gemeente Amstelveen, ontwikkelen nu een pakket maatregelen om de overlast zo beperkt mogelijk te maken. Zo worden verschillende busstroken opengesteld voor al het verkeer en krijgen sommige kruispunten extra opstelstroken.

Tijdens de verbreding en verdiepte aanleg van de Rijksweg wordt de oprit van de A9 bij de Keizer Karelweg richting Holendrecht ongeveer vier jaar afgesloten en de afrit vanuit Holenrecht ongeveer twee jaar. Om het autoverkeer zo goed mogelijk richting de A9 en richting het Stadshart te laten rijden, zijn er twee alternatieve routes aangewezen. Het verkeer tussen het Stadshart en de A9 van en naar Holendrecht maakt dan gebruik van de op- en afritten bij afslag Amstelveen-Oost via de Burgemeester Boersweg.

Het verkeer kan de gemeente in en uit via twee hoofdroutes, parallel aan de A9. Eén naar Amstelveen-Noord en een ander naar Amstelveen-Zuid. De noordelijke route gaat over de Oranjebaan, de zuidelijke route over de Laan van Langerhuize en de Groenelaan. Voor fietsers en voetgangers worden tijdelijke bruggen aangelegd bij het Kazernepad en het Bovenlandpad (alleen voor voetgangers) om de verbindingen te behouden.

Op acht kruisingen worden de verkeerslichten aangepast. Vijf gemeentelijke en drie Provinciale verkeersregelinstallaties in Amstelveen-Oost worden voorzien van een zogenaamd intelligent transportsysteem (ITS). Met dit systeem wordt de verkeersafwikkeling gemonitord en aangestuurd. Zo worden de regelingen beter afgestemd op het actuele verkeersaanbod en krijgen weggebruikers informatie over de te kiezen route. Dit systeem wordt in 2017 aangebracht zodat er ervaring mee kan worden opgedaan.

Gemeente en Rijkswaterstaat streven ernaar om de plannen uit te voeren in 2017-2018, nog voordat de ombouw van de Amstelveenlijn en de vernieuwing van de Amstelbrug bij Ouderkerk a/d Amstel van start gaan.