In memoriam: Willem van Lith

Op 24 augustus 2016 is Willem van Lith (75), voorzitter van de Bond van Wapenbroeders, afd. Amstelland, overleden. Hij was sinds zijn 17e jaar beroepsmilitair bij de Koninklijke Marine en werd uitgezonden naar Nieuw-Guinea (’61 – ’62). Hij heeft niet rechtstreeks deelgenomen aan oorlogshandelingen. Hij was mede verantwoordelijk voor onderhoud en reparatie van de vliegtuigen en voor opstijgen van machines aan boord van het vliegdekschip Karel Doorman. Van Lith zijn ogen lichtten op als hij vertelde een prachtige tijd te hebben gehad bij de marine. Hij heeft vrienden verloren op Nieuw-Guinea. Mariniers die tijdens patrouilles slachtoffer werden van hinderlagen en aanslagen. Ook op vliegdekschip Karel Doorman heeft hij vrienden verloren, maar hij zag dit als een risico van het militaire beroep.

Voor zijn inzet ontving hij op 1 oktober 1962 van de Minister van Defensie het Nieuw-Guinea-Herinneringskruis. Warme herinneringen had hij aan de schitterende tropennachten, aan de palmbomen, aan het prachtige groene landschap en aan de lieve inwoners van Nieuw-Guinea. Zo heeft iedere veteraan herinneringen.

Na terugkomst uit Nieuw-Guinea trouwt hij op 17 augustus 1966 met Dini ten Veen. Afgelopen 17 augustus konden zij terugkijken op hun 50-jarig huwelijk vol lief en leed. Zijn leven stond in het teken van zorg voor de medemens. Om het saamhorigheidsgevoel levend te houden organiseert het Ministerie van Defensie diverse landelijke en regionale militaire dagen, waar hij naar toe ging.

Zichtbaar zijn in de maatschappij als veteraan karakteriseerde zijn burgerschapsgevoel. De speld in de vorm van een V, die staat voor: vrijheid, vrede en veteraan, droeg hij op Amstelveense feest- en herdenkingsdagen met verve. Het dienen van het vaderland, die militaire inzet, blijft zo zichtbaar in de samenleving. Bekend was hij in Amstelveen door zijn opluistering op 5 mei bij de intocht van een groot aantal legervoertuigen van de vereniging ‘Keep Them Rolling” en de opvlamming van het Amstelveense bevrijdingsvuur. Door zijn vredelievende toespraken op de Indiëherdenkingsavonden van 14 augustus. Door het meezingen van het Wilhelmus bij het hijsen van de vlag in dat park. Altijd in dienst van vrede- en vrijheidmissies: uitzending van Nederlandse militairen naar door de Verenigde Naties aangegeven gebieden. Terrorisme onderdrukken tussen onderling verdeelde geloofsgroeperingen is moeilijk.

Culturele verschillen van eeuwen her spelen hierbij een grote rol. “Elkaar de hand geven, respect voor elkaar tonen, elkaar accepteren: dát is vrede …” was zijn stellig motto. “Daar waar een dictator, het leger of de religie een land bestuurt, is geen democratie. Dan krijg je in een land altijd problemen. Kijk maar om je heen.” Hij vertelde aan velen: “Het militaire beroep is niet zo maar een beroep, het is een manier van leven.”

Als voorzitter van de Bond van Wapenbroeders – afd. Amstelland, voorzitter sinds 2003, na 7 jaren vicevoorzitter te zijn geweest, vond hij het prachtig om maandelijkse soosavonden met elkaar te organiseren in wijkcentrum De Bolder. Ook in andere Amstelveense organisaties heeft hij in besturen gezeten, zoals voorzitter van de Ouder-Leerlingen vereniging van de Muziek- en Dansschool (was leerling klarinet indertijd!) en in de Stichting Egelopvang. Besturen bij de Vereniging Oud-Militairen Indië-gangers en bij de vereniging Madjoe (oud-militairen van het KNIL – Koninklijk Nederlands Indisch Leger). Hij was verder betrokken bij de organisatie van verschillende eerbewijzen (uitvaarten van prins Claus, prinses Juliana en prins Bernhard). Hij vertegenwoordigde Nederland een aantal keren bij herdenkingen van Nederlandse slachtoffers in Duitsland.

Voor al zijn vrijwilligerswerk ontvangt hij ter gelegenheid van Koninginnedag 2007 uit handen van burgemeester Jan van Zanen de versierselen die horen bij de Koninklijke Onderscheiding Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Tijdens het jaarlijkse kerstdiner van de Bond van Wapenbroeders heeft hij op 9 december 2014 de zilveren erepenning van de Stichting Herdenking Gevallenen en Slachtoffers in Nederlands-Indië ontvangen als teken van erkenning voor zijn inzet. Vorig jaar kreeg hij het eervolle Verenigingskruis van Verdienste van de Bond van Wapenbroeders toegekend.

Op zondag 4 september a.s. om 9.30 uur zal tijdens de eredienst van het Apostolisch Genootschap aan de Graaf Aalbrechtlaan 138 te Amstelveen zijn levensboek worden gesloten. Eenieder is van harte welkom om in de kerk eer te betuigen aan deze markante Amstelvener.

Foto: Edwin Butter Fotografie

Dit bericht is ingezonden door de Bond van Wapenbroeders, afdeling Amstelland.