Amstelveen bespaart miljoen door vroeg betalen A9

Door een bijdrage van 20 miljoen die moet worden betaald voor de verdieping en gedeeltelijke overkapping van A9 vier jaar eerder over te maken, kan de gemeente Amstelveen één miljoen euro besparen. Dit is mogelijk door ontwikkelingen op de kapitaalmarkt en de kaspositie van de gemeente.

Wethouder Financiën Herbert Raat (VVD) hierover: “Net zoals gezinnen kijken naar betere hypotheekvoorwaarden, beoordelen wij regelmatig onze bezittingen, schulden en financieringspositie. Door nu al te betalen hebben we een financieel voordeel en versterken we onze algemene reserve. Gelukkig voor Amstelveen heeft Rijkswaterstaat toegezegd dat dit mogelijk is. Dit stellen we zeer op prijs. We werken met Rijkswaterstaat goed samen in het A9 project.”

In de overeenkomst met het Rijk is afgesproken dat de gemeente een rentevergoeding betaalt over de overeengekomen tweede tranche van 20 miljoen euro. Door deze in 2016 te betalen bespaart de gemeente voor de jaren 2017-2020 ruim 1 miljoen euro aan het Rijk te betalen rente. Amstelveen beschikt over voldoende liquiditeiten waarover nauwelijks een rentevergoeding wordt verkregen. Hierdoor leidt de bespaarde rente over de tweede tranche A9 tot genoemde meevaller.

De gemeente onderzoekt ook of voor de Amstelveenlijn een zelfde scenario kan worden gehanteerd. De Amstelveense bijdrage die in 2017 staat gepland, bedraagt 6 miljoen euro. De vervroegde storting van de verschuldigde bijdrage in 2016 zou kunnen leiden tot een eenmalig voordeel van 0,1 miljoen euro.