Oude Bankrasmavo gaat plat en wordt nieuw gebouw Piet Hein

Het oude gebouw van Bankrasmavo aan de Dr. Schaepmanlaan 2 gaat worden gesloopt. Op het ogenblik huisvest de openbare basisschool Piet Hein deels op deze locatie. Uiteindelijk moet een geheel nieuwe school verrijzen en kan de locatie aan de Schaepmanlaan 7 worden opgeheven. In het nieuwe gebouw komt vanzelfsprekend ook ruimte voor de naschoolse opvang,

De nieuwe school aan de Schaepmanlaan 2 wordt onderdeel van de plannen voor de overkapping van de A9 ter hoogte van het Oude Dorp. In het kader van de vaststelling van het gewijzigde ontwerp Tracebesluit (OTB) A9 in maart 2016, is een nieuw ontwerp gemaakt voor de huisvesting van Piet Heinschool. Het nieuwe OTB gaf aanleiding tot het aanpassen van het huisvestingplan Piet Heinschool, waardoor weer beter ingespeeld kon worden op de omgeving, zowel in de tijdelijke en definitieve situatie rond A9. Daarbij is mogelijk de nieuwbouw te realiseren voor de A9-werkzaamheden starten.

Het nieuwe plan heeft als bijkomend voordeel dat de school naar minder locaties kan. Dit komt de schoolorganisatie en daarmee het onderwijs aan leerlingen ten goede en betekent tevens lagere beheerkosten. Het nieuwe plan kost de gemeente circa 2,5 miljoen euro extra. Dit kan worden terugverdiend door de verkoop van de vrijgekomen locaties en extra huurinkomsten vanuit de buitenschoolse opvang.

De Piet Hein-locatie Wibautlaan 46 krijgt, zoals eerder aangekondigd, een metamorfose en wordt uitgebreid.