Secretaris Generaal VWS bezocht Amstelveen

Erik Gerritsen, Secretaris Generaal van de ministerie van VWS bracht donderdag 22 september een werkbezoek aan gemeente Amstelveen. Doel van dit bezoek was om te zien hoe het stimuleringsprogramma ‘Gezond in de Stad’ (GIDS) in de praktijk werkt en hoe Amstelveen het verbeteren van gezondheid samen met inwoners en professionals aanpakt.

164 gemeenten doen dit jaar mee aan het stimuleringsprogramma GIDS. Deze gemeenten, waaronder Amstelveen, ontvangen vier jaar lang extra middelen voor het terugdringen van sociale economische gezondheidsachterstanden. In welke wijken is verbetering van de gezondheid het hardst nodig en welke actieve rol kunnen inwoners en professionals daarbij zelf spelen? Dat zijn de centrale vragen.

Gerritsen ging in gesprek met inwoners en professionals in de wijk Bankras om een goed beeld te krijgen van de Amstelveense aanpak. Bankras is één van de wijken met hoge cijfers als het gaat om psychosociale problematiek en overgewicht. Wethouder Welzijn Jeroen Brandes hield een korte introductie. Hierna bezocht Gerritsen wijkcentrum Alleman waar inwoners zelf verschillende initiatieven ontplooien die ten goede komen aan hun eigen welbevinden en aan de gezondheid van mede buurtbewoners.

Wethouder Jeroen Brandes: “Het was goed om aan de Secretaris Generaal te laten zien met hoeveel enthousiasme er in Amstelveen door verschillende partijen wordt gewerkt aan dit programma. Vita, GGD en het Sportbedrijf trekken gezamenlijk op en hebben al meer dan 200 bewoners bij dit project weten te betrekken. Ik denk dat hun enthousiasme heel aanstekelijk heeft gewerkt.”

Gezond in de Stad is het landelijke stimuleringsprogramma voor de lokale integrale aanpak van gezondheidsachterstanden. Het gaat om het verbeteren van de gezondheid van kwetsbare groepen. Landelijke cijfers laten zien dat mensen met lagere inkomens en een lage opleiding ruim 6 jaar eerder overlijden en zelf 19 minder gezonde levensjaren ervaren dan mensen met een hoge opleiding (bron; Volksgezondheid Toekomstverkenning (VTV), wordt iedere 4 jaar door het RIVM gepubliceerd).