Verkeersveiligheid bij scholen blijft een probleem

De Amstelveense kinderen zitten alweer anderhalve week in de schoolbanken. Net zoals voorgaande jaren is er bij de start van het schooljaar weer een uitgebreide verkeerscampagne geweest . Verkeersveiligheid rondom scholen blijft echter nog een hardnekkig probleem. Veel ouders blijven hun kind met de auto brengen en dat levert dikwijls bijzonder gevaarlijke situaties op. Onze verslaggeefster Iris de Rooij vroeg zich af wat scholen en de gemeente doen om de verkeersveiligheid te vergroten.