Winkels mogen op zon- en feestdagen langer open

In Amstelveen mogen winkels op zon- en feestdagen langer open zijn, van 06.00 uur tot 22.00 uur. Voorheen was dit van 12.00 uur -18.00 uur. De nieuwe verordening is een resultaat van de door een meerderheid van de raad aangenomen motie ‘Ruimte voor ondernemers’.

De bedoeling van de motie is dat openingstijden van zon- en feestdagen gelijk zijn aan de openingstijden van de rest van de dagen. Wethouder Maaike Veeningen: “In gesprekken met ondernemers komt regelmatig aan de orde dat ze graag meer ruimte willen hebben om zelf te bepalen wanneer ze open zijn. Sommige ondernemers ervaren concurrentie vanuit Amsterdam waar die ruimte er wel is. Met de nieuwe verordening willen we die ruimte bieden.”

De nieuwe verordening komt aan de orde in de Raadsvergadering van 9 november. Bij de totstandkoming van de verordening is overleg gevoerd met de Vereniging van detaillisten. Zij geven aan dat ondernemers verschillend denken over de gewenste openingstijden. De vereniging geeft tevens aan de verruiming van de openingstijden en de mogelijkheid van incidentele ontheffingen individuele ondernemers in ruime mate de gelegenheid biedt om langer open te zijn op zon- en feestdagen.