Amstelveen wil container restafval afschaffen

Het is heel goed mogelijk dat Amstelveens restafval op termijn alleen nog maar bij ondergrondse containers kan worden aangeboden. De grijze bak gaat dan ingezet worden voor plastic verpakkingsmateriaal, metaal/blik en drankkartons. Wethouder Peter Bot (BBA) is voorstander van dit plan en het legt het 9 november voor aan de gemeenteraad.

Amstelveen volgt hiermee de landelijke doelstelling om binnen vijf jaar nog slechts 100 kilo restafval per inwoner per jaar over te houden. Dat is nu 209 kilo. Het betekent dat in de toekomst 75% van ons huishoudelijk afval opnieuw kan worden gebruikt. Dat was in 2015 51%.

Om dit te bereiken heeft de gemeente een nieuwe visie op het inzamelen van huishoudelijke ‘grondstoffen’ gemaakt. Het aan huis of appartement inzamelen van herbruikbaar afval of grondstoffen wordt makkelijker, het wegbrengen van restafval wordt moeilijker.

Wethouder Peter Bot (Afvalbeheer): “Afval zien we steeds meer als een grondstof voor nieuwe producten. Om waardevolle grondstoffen opnieuw te gebruiken, is het belangrijk dat we ons herbruikbare huishoudelijk afval zoveel mogelijk aan huis goed sorteren. Daarom stel ik de gemeenteraad onder andere voor om de huidige huis-aan-huis restafvalcontainer om te bouwen tot een PMD-container. Uit afvalsorteeranalyses blijkt namelijk dat deze restafvalcontainers voor de helft Plastic verpakkingsmateriaal, Metaal/blik en Drankkartons (PMD) bevatten. Het overgebleven restafval kunnen bewoners dan naar ondergrondse containers gaan brengen. Ook denk ik eraan om bij flats en appartementencomplexen waar mogelijk ondergrondse PMD-containers te plaatsen. Het doel is de inzameling van grondstoffen aan huis of flat makkelijker te maken en zo min mogelijk restafval over te houden. Daar heb ik de inzet van onze inwoners voor nodig.”

Foto: Pixabay