College ziet geen weg terug voor Participatiegroep Minima

Het Amstelveense college van B&W ziet geen weg terug voor de Participatiegroep Minima Amstelveen. Onlangs werd de PMA door het college ontbonden. Dit leidde tot schriftelijke vragen van de fracties van de vier coalitiepartijen VVD, PvdA, BBA en D66.

Het college blijft bij het standpunt dat een onwenselijke en onwerkbare situatie is ontstaan binnen de PMA/cliëntenraad. “Deze situatie staat een goede belangenbehartiging van cliënten in de weg,” aldus B&W in de schriftelijke beantwoording.

De PMA overhandigde deze zomer ook een rapport met dertig casussen waarbij machtsmisbruik door gemeente Amstelveen jegens cliënten met een minimum inkomen. Al eerder liet de gemeente weten zich hier niet in te herkennen. ” Het beeld uit het Rapport van de PMA komt niet overeen met dat uit eerdere onderzoeken zoals bijvoorbeeld het klanttevredenheidsonderzoek naar het Amstelveenloket en het mystery guest-onderzoek naar de dienstverlening van het reïntegratiebedrijf Matchez. Ook zijn er over genoemde casussen geen meldingen gedaan bij de burgerraadsman, waardoor de gemeente niet op het moment dat zaken actueel waren, de mogelijkheid had de klant te horen,” stelt het college.