Herhaaldelijk overtredingen bij kinderdagverblijf De Regenboogelfjes

Kinderdagverblijf De Regenboogelfjes in Amstelveen lapt diverse regels aan zijn laars, zo informeert wethouder Herbert Raat de gemeenteraad vandaag. De gemeente is een herstellend traject gestart, met als doel dat de overtredingen worden beëindigd. Echter heeft dit nog niet tot het gewenste resultaat geleid.

Uit de GGD rapportages blijkt dat er op het gebied van veiligheid en gezondheid telkens dezelfde fouten worden gemaakt. De eigenaresse zou zich niet bewust zijn van de veiligheids- en gezondheidsrisico’s. Ook zou de eigenaresse niet inzien waarom er bepaalde maatregelen genomen worden. Daarbij werd het werk van toezichthouders bij geplande inspecties vrijwel onmogelijk gemaakt.

Na de jaarlijkse inspectie is aan de eigenaresse wederom een last onder dwangsom opgelegd, waarbij inmiddels dwangsommen aan de gemeente zijn verschuldigd.

“Ondanks alle hulp en adviezen die toezichthouders haar hebben geboden en ondanks de gevoerde gesprekken tussen de (adviseur van de) eigenaresse en de vak afdeling blijkt dat er geen of onvoldoende inspanningen worden gepleegd om de overtredingen te beëindigen en beëindigd te houden. Dit alles maakt dat er geen verantwoorde kinderopvang wordt geboden.” Aldus wethouder Herbert Raat.

In samenwerking met de GGD Amsterdam wordt nu geprobeerd om de eigenaresse in te laten zien dat dit niet zo verder kan. De verschuldigde dwangsommen zullen worden geïnd, een vervolg dwangsom wordt opgelegd met verdubbeling van de bedragen en een termijn van 3 werken om alsnog alle overtredingen ongedaan te maken. Daarnaast wordt er in een brief duidelijk gemaakt dat de gemeente voornemens is de eigenaresse een exploitatieverbod op te leggen.

Als bij een volgende inspectie blijkt dat de eigenaresse nog steeds niet verbetering boekt, wordt er door het College van Burgemeesters en Wethouders een exploitatieverbod opgelegd. In het ergste geval volgt uitschrijving uit het Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen.

(Foto: theloushe / Flickr Creative Commons)