Informatieavond over nierziekten in Ziekenhuis Amstelland

In Ziekenhuis Amstelland wordt op woensdagavond 26 oktober een voorlichtingsbijeenkomst over nierziekten gehouden. Stichting Vrienden van Ziekenhuis Amstelland heeft hiertoe het initiatief genomen samen met de nefrologen. Wat doet een goed werkende nier en wat gebeurt er als de functie van de nier achteruit gaat? Welke aandoeningen komen het meest voor en wat merkt de persoon die er mee te maken krijgt? Nierziekten komen ook bij jongere mensen voor. Soms zijn ze het gevolg van een andere ziekte. Wat kun je eraan doen om nieraandoeningen te voorkomen?

De nefrologen Wim Rüger en Aegida Neradova geven u inzicht in het ontstaan van nierziekten en de gevolgen voor de patiënt. De mogelijke behandelingen worden besproken, waaronder de methoden om het werk van de nieren over te nemen. Ook de niertransplantatie komt aan de orde.

Woensdagavond 26 oktober 2016, 19.30 uur (zaal open: 19.00 uur) tot ongeveer 21.00 uur in de ontmoetingsruimtes Ziekenhuis Amstelland.

Aanmelden
Aanmelden voor deze informatiebijeenkomst kan via de website www.ziekenhuisamstelland.nl. Op het aanmeldformulier kunt u alvast uw vraag stellen. Dan
zullen de nefrologen er die avond nader op ingaan. Meer informatie over de Stichting Vrienden van Ziekenhuis Amstelland vindt u op www.vriendenziekenhuisamstelland.nl.