BBA wil duidelijkheid over uitgaven waterschappen

Burgerbelangen Amstelveen (BBA) vindt dat inzichtelijk gemaakt moet worden hoe de waterschapsbelasting die de Amstelveners moeten afdragen aan de waterschappen Rijnland en Amstel, Gooi en Vecht wordt besteed. Eerder al had BBA-raadslid Linda Roos in de commissie RWN (Ruimte, Wonen en Natuur) hierover vragen gesteld aan de verantwoordelijke wethouder Peter Bot.

Roos vroeg de wethouder of deze belasting een op een terugvloeit naar Amstelveen ten behoeve van de noodzakelijke beheer- en onderhoudswerkzaamheden. Linda Roos: “Ik heb het gevoel, dat er met name in het Hoogheemraadschap Rijnland nogal wat achterstallig onderhoud is.”

BBA wil als aanvulling daarop ook weten of het waterschap Amstel, Gooi en Vecht en het waterschap Rijnland betrokken zijn bij buitenlandse investeringen. Dit naar aanleiding van een publicatie in het dagblad Trouw van 17 november jl. waarin wordt beschreven hoe waterschapsprojecten in het buitenland door de Nederlandse waterschappen worden gefinancierd via onder meer risicovolle Coco-leningen. Als dat inderdaad het geval is, wil de Amstelveense partij weten of dit effect heeft gehad op het waterbeheer in onze gemeente.

De ongerustheid van BBA wordt ook gevoed door het feit dat het investeren in buitenlandse projecten niet tot de wettelijke taken van de waterschappen behoort. Bovendien worden de zogenoemde Coco-leningen, die de waterschappen hebben afgesloten voor het financieren van die buitenlandse projecten, ook door insiders en de Autoriteit financiële markten (AFM) risicovol genoemd.