ChristenUnie wil invloed op programmering P60 na Xmas Metalnight

De ChristenUnie Amstelveen ziet graag dat er voorwaarden worden gesteld aan de programmering en subsidieverstrekking aan poppodium P60. Dat blijkt uit schriftelijke vragen aan het gemeentebestuur. Aanleiding is het geplande optreden van metalband Carach Angren, dat op kerstavond plaatsvindt.

De fractie van de ChristenUnie maakt zich ernstige zorgen over de ‘duistere invloed’ van de metalband Carach Angren op de Amstelveense jeugd. ,,Dat de komst van deze band in P60 juist op Kerstavond staat gepland is een minachting voor het gegeven dat het Kerstfeest een feest van het Licht is,” schrijft burgerraadslid Henk Stoffels in een verklaring. Zijn partij kan niet accepteren dat door de muziek ,,een demonische invloed wordt uitgestort over de Amstelveense jeugd die dit concert bezoekt.”

De ChristenUnie maakt zich niet alleen vanuit haar christelijke opvatting zorgen over het optreden van de band. Ook de schade die de band in geestelijk opzicht aan jongeren kan aanrichten maakt onderdeel uit van de vragen aan het gemeentebestuur.

Als het aan de ChristenUnie ligt gaat het optreden van Carach Angren niet door. Het liefst ziet Stoffels dat ook in de toekomst dergelijke bands uit Amstelveen wegblijven. ,,Wij moeten met elkaar voorkomen dat onze jeugd aan dit soort bands wordt blootgesteld,” aldus Stoffels.