GroenLinks tegen invoering pasje voor ondergrondse containers

GroenLinks Amstelveen is niet blij met het plan van het College om pasjes in te gaan voeren voor de ondergrondse afvalcontainers. Woensdag 9 november vergadert de gemeenteraad over de nieuwe grondstoffenvisie. Amstelveners moeten dan in de toekomst hun restafval zelf naar ondergrondse containers brengen. Met een pasje zullen mensen volgens de wethouder gebruik kunnen gaan maken van de dichtstbijzijnde en nog een andere container. De maatregel wordt genomen om te voorkomen dat bedrijfsafval in de containers belandt.

GroenLinks wil dat Amstelveners hun restafval in de toekomst zo makkelijk mogelijk weg kunnen brengen. Pasjes vormen een drempel die het voor mensen lastiger maakt gebruik te maken van ondergrondse containers. Er zijn allerlei situaties waardoor mensen van wisselende containers gebruik willen maken of een pasje niet bij de hand hebben.
De huidige overlast bij ondergrondse containers bestaat eruit dat mensen te groot afval naast de containers plaatsen. Dat probleem wordt met het invoeren van pasjes niet opgelost.

GroenLinks raadslid Tessa van Wijnen: ‘Er zijn een aantal wijken waar bedrijfsafval mogelijk in containers komt, maar dat mag geen reden zijn alle Amstelveners straks met een pasje op te zadelen.’