KNLTB stemt in met Nationaal Tennis Centrum in Amstelveen

Op 27 oktober heeft de Ledenraad van de Koninklijke Nederlandse Lawn Tennisbond ingestemd met de voorgenomen plannen voor de realisatie van een Nationaal Tennis Centrum (NTC) op de locatie van Sportpark de Kegel in Amstelveen. De Ledenraad is het hoogste orgaan van de KNLTB. Sinds juni zijn de KNLTB, Netjes Beheer en de gemeente Amstelveen exclusief in gesprek over het NTC. De volgende stap is dat op 8 november een startnotitie betreffende het NTC door het College van Burgemeester en Wethouders wordt beoordeeld.

Peter Bot, BBA-wethouder Sport gemeente Amstelveen: “Ik ben heel trots dat de Ledenraad van de KNLTB gekozen heeft voor het NTC binnen onze Amstelveense stadsgrenzen. Een unieke kans voor Amstelveen voor nationaal toptennis en lokale tennisactiviteiten op één locatie. De eigenaar van Sportpark de Kegel heeft een vooruitstrevend plan van nationale allure ingediend voor het hele park dat volgende week door ons college wordt besproken. Het nieuwe Nationale Tennis Centrum past daar perfect in”.

Wilma Schoonderbeek, directeur van Netjes Beheer reageert verheugd op het genomen besluit van de Ledenraad en het daarmee uitgesproken vertrouwen. “De realisatie van het NTC zal tevens inhouden dat het gehele terrein aan de Bovenkerkerweg een transformatie zal ondergaan. Wij kijken uit naar een langdurige en duurzame samenwerking met de KNLTB, alsmede een mooie en toekomstbestendige ontwikkeling van het Sportpark de Kegel”.

Erik Poel, Algemeen Directeur KNLTB: “Het akkoord van de Ledenraad is een belangrijke stap in het project om tot een NTC te komen. Het NTC is enorm belangrijk voor de toekomst van de KNLTB én het tennis in Nederland; één locatie met alle benodigde faciliteiten. Wij zijn dan ook zeer verheugd met de steun van de Ledenraad en hopen op een voorspoedig proces met alle betrokken partijen”.

Nationaal Tennis Centrum
De KNLTB heeft de ambitie om een Nationaal Tennis Centrum in gebruik te nemen waar de faciliteiten van het huidige nationaal trainingscentrum in Almere worden samengevoegd met het bondskantoor zoals dat nu is gevestigd in Amersfoort. Het NTC is een belangrijke impuls om de doelstellingen van de tennisbond op het gebied van top- en breedtesport te realiseren. Op deze manier wordt één plek gecreëerd waar toptennis en de beroepsorganisatie samenkomen.