Leerlingen Technasium KKC presenteren resultaten verbetering waterkwaliteit

Leerlingen van Technasium 3 vwo van het Keizer Karel College (KKC) hebben de afgelopen tien weken de waterkwaliteit van de Amstelveense sloten onderzocht. Op donderdag 24 november hebben zij de resultaten van hun onderzoek gepresenteerd aan Gerard Korrel, dagelijks bestuurder van Waterschap Amstel, Gooi en Vecht en Cor Groeneveld (hoofd Wijkbeheer gemeente Amstelveen). De scholieren zien kansen om de kwaliteit van het water te verbeteren.

De leerlingen stelden interessante maatregelen voor zoals het maken van natuurvriendelijke oevers, bomen veder van de sloot af plaatsen zodat er geen bladafval in het water kan komen, bladeren opruimen in plaats van wegblazen en een zuiveringsfabriek voor de overstort bij hevige regenval. Veder denken ze dat er meer zuurstof in het water kan komen door het planten van zuurstofwaterplanten en een fontein die zorgt voor meer beweging van het water.

Daarnaast stelden de leerlingen voor om het bewustzijn bij inwoners te vergroten over het belang van schoon water. Zoals een museum met een glazen wand langs de sloot en informatieborden met weetjes over bijvoorbeeld de negatieve effecten van het voeren van eenden op de waterkwaliteit. Ook hebben ze ideeën aangeleverd ter verbetering van de uitstraling van de Amstelveense sloten. Denk hierbij aan een waterspeeltuin, een trekvlot of een waterrad die kinderen in beweging kunnen zetten.

Het waterschap en de gemeente nemen in hun samenwerking de ideeën van de leerlingen mee. Vooral de praktische en toepasbare ideeën dienen als een inspiratiebron voor verdere maatregelen ter verbetering van de waterkwaliteit.