Start online energieloket voor duurzaam wonen

Het regionale energieloket voor de regio Amsterdam, Amstelland en Meerlanden is woensdag 23 november officieel van start gegaan. Woningeigenaren uit acht gemeenten in deze regio, waaronder Amstelveen, kunnen via dit online platform eenvoudig aan de slag met energiebesparing of duurzame opwekking van energie voor hun woning.

Op www.regionaalenergieloket.nl/amsterdam-amstelland-meerlanden kunnen woningeigenaren een online HuisScan doen om te bepalen wat de beste energiebesparende maatregelen zijn voor hun specifieke woning. Bewoners zien meteen wat de verwachte kosten en opbrengsten zijn van maatregelen zoals zonnepanelen en isolatie, inclusief mogelijkheden voor subsidies en financiering. De kennisbank van het energieloket bevat informatie over energiebesparende maatregelen zoals isolatie, HR++ glas, zonnepanelen, zonneboilers en warmtepompen.

BBA-wethouder Peter Bot (Duurzaamheid): “Veel woningeigenaren hebben de intentie om duurzame maatregelen te nemen maar weten vaak niet waar te beginnen. Door alle informatie op één digitaal loket te bieden, maken we het bewoners gemakkelijker om daadwerkelijk de stap te zetten om hun woning te verduurzamen of zelf energie op te wekken. Ze krijgen een advies op maat op een online marktplaats waar vraag en aanbod van regionale ondernemers samenkomt. Inwoners kunnen maatregelen om een woning energetisch te verbeteren meefinancieren bij hun hypotheekaanvraag. Onder andere duurzaamheidspartner Rabobank Amstel en Vecht biedt dit aan naast een energieadviestraject in samenwerking met Bleeve.”

Regionaal Energieloket Het regionaal energieloket is ontwikkeld door Bleeve in samenwerking met de gemeenten Aalsmeer, Amstelveen, Amsterdam, Diemen, Haarlemmermeer, Ouder-Amstel, Uithoorn en De Ronde Venen. In de komende maanden wordt het energieloket verder ontwikkeld en uitgebreid met lokale en regionale aanbieders.