Toewijzing woonwagenstandplaats minder gemakkelijk na slecht gedrag

Bewoners van een woonwagenstandplaats die zich in het verleden hebben misdragen, krijgen per 1 januari 2017 minder eenvoudig een nieuwe standplaats aangewezen. Dit blijkt uit de gewijzigde Huisvestingsverordening Amstelveen 2016.

De wijziging is opgesteld naar aanleiding van het aantreffen van diverse hennepkwekerijen op woonwagenlocaties. Door deze wijziging in de verordening kan een huisvestingsvergunning geweigerd worden om ‘zwaarwegende redenen’.

Wethouder Herbert Raat (VVD): “Door de aanpassing in de verordening kunnen we slecht gedrag bestraffen. Het kan niet zo zijn dat iemand opnieuw een huurstandplaats krijgt als er bij deze persoon in het verleden bijvoorbeeld een hennepkwekerij is aangetroffen.”

De gewijzigde verordening vermeldt verder dat zoekenden naar een huurstandplaats op een woonwagenlocatie per 1 januari 2017 inschrijfgeld en verlengingskosten moeten betalen. Inschrijving kost € 55,- en de jaarlijkse verlengingskosten bedragen € 10,-. Zo wordt iedereen die op zoek is naar een woning gelijk behandeld. Of men nu zoekt naar een sociale huurwoning via Woningnet of een standplaats op een woonwagenlocatie.

De gewijzigde Huisvestingsverordening Amstelveen 2016 wordt op 29 november behandeld in de raadscommissie Ruimte, Wonen en Natuur (RWN) en op 14 december in de raadsvergadering.