Voorlopig geen uitbreiding ISA in Groene Long

De International School of Amsterdam (ISA) zal op korte termijn niet gaan uitbreiden in de zogenoemde Groene Long. Op het ogenblik bestaan er lange wachtlijsten voor de ISA en de school wilde dit terugdringen door zo snel als mogelijk ruimte bij te bouwen. Hiervoor zouden twee voetbalveldenvelden en twee sportkantines moeten worden opgeofferd (Nautilus en AmstelveenHeemraad).

Uit verkennend onderzoek en intensieve gesprekken is gebleken dat dat het project op het ogenblik geen kans van slagen heeft. ,,Er kunnen op dit moment niet met zekerheid en binnen de huidige financiële ruimte sportvelden worden vrijgespeeld en er is weinig tot geen vooruitgang te boeken voor de betrokken sportverenigingen zoals voorgenomen. ISA ziet geen mogelijkheden om op korte termijn uit te breiden en hiermee de wachtlijsten terug te dringen; een belangrijke voorwaarde voor regionale cofinanciering van het project qua sport en infra,” aldus het college in een brief naar gemeenteraad.

Veel verenigingen waren de afgelopen tijd al in gesprek over eventuele fusies zodat er ruimte in de Groene Long kon worden gecreëerd. Zo waren er goede gesprekken tussen HV Myra en MHC Amstelveen. Deze plannen zijn echter voorlopig in de ijskast gezet. Ook waren er al diverse fusie-opties voor AmstelveenHeemraad en Nautilus waarbij vanzelfsprekend NFC maar ook RKAVIC werd genoemd. De gemeente heeft ook al gekeken naar een eventueel nieuw te creëren  sportterrein in de Noorder Legmeerpolder, ten zuiden van Westwijk.