VVD vraagt aandacht voor jeugdwerkloosheid in Amstelveen

In de raadsvergadering van 9 november jongstleden ondersteunde de raad in grote meerderheid de door de VVD ingediende motie ‘Gerichte werkstages en begeleiding van jongeren’. Alleen de SP stemde tegen. Met deze steun vanuit de raad wordt het college van B&W verzocht om werkgevers te stimuleren om met een financiële ondersteuning meer stageplekken in te richten. Daarmee kunnen jongeren beter worden begeleid op weg naar de arbeidsmarkt. “Gezien de problematiek van de jeugdwerkloosheid is dit hard nodig,” aldus Rob Ellermeijer, raadslid voor de VVD.

De VVD vindt het belangrijk dat jongeren in Amstelveen betere kansen krijgen op de arbeidsmarkt en diende daarom de motie in. Zoals ook uit de begroting 2017 van de gemeente Amstelveen is te lezen neemt het aantal werkzoekenden in Amstelveen toe. Bijzonder aandachtspunt daarbij vormen de statushouders en de jongeren. Het aantal niet-werkende werkzoekenden onder 27 jaar is in 2016 ten opzichte van 2015 weliswaar met 20% afgenomen maar duidelijk blijft dat de problematiek onder jongeren het grootst is. Dit blijkt ook uit cijfers van de voorgaande jaren. Bovendien valt op dat onder de werkzoekenden 2/3 een opleidingsniveau beneden HBO heeft.

Rob Ellermeijer: “Deze groep jongeren verdient extra aandacht. Met beroepsgerichte werkstages doen jongeren werkritme op, wordt aan de arbeidshouding gewerkt en worden zelfstandigheid, eigen verantwoordelijkheid en het zelfvertrouwen gestimuleerd. Dit helpt om minder kansrijke jongeren beter voor te bereiden op de arbeidsmarkt. Er zijn in Amstelveen al goed werkende voorbeelden, maar dat zijn er nog te weinig. Een goed voorbeeld zijn de stageplekken die RTV Amstelveen (RTVA) verzorgt. Zij hebben al verschillende jongeren op weg geholpen naar echte banen door hen bij RTVA te begeleiden in praktische werkstages. Zo begon afgelopen vrijdag 11 november weer een nieuwe stagiaire vanuit het ROC met haar werkstage. Ook twee stagiaires vanuit het Hermann Wesselink College begonnen vrijdag met hun maatschappelijke stage. Waar dat toe kan leiden konden wij afgelopen zaterdag zien tijdens de Sinterklaasintocht. De reporter die daar namens RTVA op vrolijke en uitstekende wijze verslag deed van de intocht heeft zich ook met een stage verder kunnen ontwikkelen.”

Begeleiding van stagiaires kost tijd en geld en dat is voor werkgevers niet altijd op te brengen. Ook een organisatie als RTVA lukt het niet langer om met de beperkt beschikbare middelen voldoende stageplekken in te richten. Behalve dat stagebegeleiding tijd kost is het ook belangrijk om stagiaires met moderne materialen en hulpmiddelen werkervaring te laten opdoen. Daarom verzoekt de VVD het college van B&W met deze motie te onderzoeken of met een financiële ondersteuning het aantal stageplekken bij Amstelveense werkgevers dat jongeren meer kansrijk maakt op de arbeidsmarkt kan worden uitgebreid. Het is van groot belang dat jongeren sneller naar een volwaardige baan worden begeleid.