GroenLinks: verlaging eigen bijdrage huishoudelijke hulp

Ook in Amstelveen hebben veel mensen met lage middeninkomens geen Hulp in de Huishouding vanwege de te hoge eigen bijdrage. GroenLinks Amstelveen wil dat deze bijdrage wordt verlaagd.

Op verzoek van de gemeenteraad heeft het college onderzocht of Amstelveners die hulp nodig hebben, deze hulp ook daadwerkelijk bij de gemeente aanvragen. Het blijkt dat 31 mensen in de afgelopen twee jaar de hulp weer hebben opgezegd, omdat de eigen bijdrage voor hen te hoog is geworden.

GroenLinks-raadslid Stieneke Kruijer: ‘Ik denk dat deze groep het topje van de ijsberg is. We weten nu hoeveel mensen hebben opgezegd. Er zijn ook Amstelveners die de hulp niet aanvragen, omdat ze weten dat ze de eigen bijdrage niet kunnen betalen. En mensen die in financiële problemen komen vanwege de eigen bijdrage. In Amsterdam is onderzocht dat het vooral mensen uit de lage middeninkomens zijn die vanwege de kosten ‘zorgmijders’ zijn.’

GroenLinks heeft de wethouder gevraagd om – net als in Amsterdam – de inkomensgrens voor de eigen bijdrage te verhogen. Voor mensen met een minimum inkomen zijn er al compenserende maatregelen beschikbaar. Mensen met een laag middeninkomen gaan door het optrekken van de inkomensgrens minder eigen bijdrage betalen.