Studenten onderzoeken klimaatadaptatie in Elsrijk 

Studenten van de Hogeschool van Amsterdam (HvA) gaan in de wijk Elsrijk huis-aan-huis enquêteren over het onderwerp klimaatadaptatie. Met klimaatadaptatie zorgen gemeenten ervoor dat zij zijn voorbereid op veranderingen in het klimaat, die kunnen zorgen voor heftiger regenval en meer hitte. De wijk Elsrijk is uitgekozen omdat er de komende jaren twee reconstructies zijn gepland. Bij het opnieuw inrichten van de openbare ruimte wil de gemeente rekening houden met de mogelijke gevolgen van klimaatveranderingen.

BBA-wethouder Peter Bot (Integraal Wijkbeheer): ‘De studenten van de HvA brengen ons begin volgend jaar advies uit over hoe we Amstelveen klimaatbestendig kunnen herinrichten. Na reconstructie van een wijk waarin we riolering, straat en groen in één keer aanpassen, willen we weer 50 jaar vooruit kunnen. De adviezen nemen we in eerste instantie mee bij de herinrichting van het gebied rond de Frans Halslaan (2017) en de Cleopatralaan (2018) in Elsrijk en voeren we door bij alle reconstructies. En de nieuwe wijk De Scheg gaan we zoveel mogelijk klimaatadaptief aanleggen. Het HvA initiatief past bij Amstelveen inclusieve stad. Een stad waarin inwoners en studenten meedenken met ons beleid. Ook de Groenraad heeft het onderwerp klimaatadaptatie recentelijk op de kaart gezet. ‘

Mogelijke aanpassingen van de openbare ruimte met het oog op het opvangen van klimaatveranderingen zijn o.a. het aanleggen van meer waterbergingen en werken met hoogteverschillen in groenstroken en wegen.