Geen verruimde openingstijden voor Bells Club na incidenten

De gemeente Amstelveen is vorig jaar gestart met een proef met verruiming van de openingstijden voor horecabedrijven zoals partycentra, discotheken en/of nachtclubs. De Bells Club aan de Amsterdamseweg deed ook mee met deze proef.

In een zeer korte periode zijn er rondom de club zeven incidenten geweest. Het gaat dan om zware mishandelingen, vechtpartijen, overlast door jeugd en openlijke geweldpleging. Ook zijn er klachten van omwonenden ingediend vanwege overlast van bezoekers van de Bells Club. De politie heeft grote zorgen uitgesproken over de genoemde incidenten.

Voor deelname aan de pilot was onder andere de voorwaarde gesteld dat de verruimde openingstijden geen ‘onaanvaardbare overlast’ mocht veroorzaken. Volgens de burgemeester, in overleg met de politie, is hier sprake van en daarom wordt de deelname van de pilot voor de Bells Club vanaf 1 februari voor twee maanden beëindigd. De club mag wel open blijven gedurende de normale openingstijden.

Foto: Google Maps