GroenLinks: Schiphol moet zich aan afspraken om overlast te beperken houden

Vorige week werd bekend dat op Schiphol dit jaar het maximum aantal vluchten dat is afgesproken met de omgeving wordt overschreden. Verder blijkt dat de luchthaven zich niet houdt aan de afspraken rondom vermindering van het aantal nachtvluchten. GroenLinks heeft hierover schriftelijke vragen gesteld. De partij wil dat Schiphol zich beter aan gemaakte afspraken houdt. Wethouder Veeningen moet er namens Amstelveen op aandringen dat Schiphol grotere stappen zet om bij te dragen aan een duurzame en gezonde leefomgeving voor meer mensen. Eerst moeten er voldoende en houdbare afspraken zijn met betrekking tot het terugdringen van overlast, voordat ingestemd wordt met verdere groei.

Toename overlast
Schiphol heeft eerder zelf compenserende maatregelen voorgesteld om de overlast van onder andere nachtvluchten te beperken. Veel van deze maatregelen, zoals glijvluchten, bleken gaandeweg onhaalbaar. Overlast is dus blijven bestaan en op sommige plekken zelfs toegenomen.
Voor verdere groei is afgesproken dat Schiphol ook verdergaande milieumaatregelen treft om de omgeving te ontlasten. GroenLinks wil dat Schiphol eerst laat zien daaraan te gaan voldoen, voordat er verder over groei wordt gesproken. Tessa van Wijnen: ‘Omwonenden doen veel moeite om een constructief gesprek met Schiphol te blijven voeren, toch zie je telkens dat Schiphol onder afspraken uit komt. Het schuurt dat omwonenden zelf bijna juristen moeten zijn om hun belangen te kunnen behartigen.’

Vliegveld Lelystad 

Vliegveld Lelystad moet in de toekomst een deel van de groei van Schiphol op gaan vangen, maar is daar op moment nog niet goed voor ingericht. Daardoor zal Schiphol de komende jaren waarschijnlijk meer vluchten dan de bedoeling is faciliteren. GroenLinks wil dat toekomstige bewoners van geluidsgevoelige gebieden daar goed over voorgelicht worden. Tessa van Wijnen: ‘Geluidsoverlast kan veel impact hebben. Het is moeilijk voor toekomstige bewoners zich te informeren over overschrijding van het aantal nachtvluchten of extra gebruik in afwachting van Lelystad. Dan moeten we daar ook eerlijk over zijn.’