Lezing Daniel Doodkorte over verschil in culturen

Groenlinks Amstelveen organiseert komend jaar een lezingencyclus over `De Multiculturele Samenleving´. De eerste bijeenkomst vindt plaats op woensdagavond 18 januari 2017 in Buurtkamer Keizer Karelpark. Daniel Doodkorte, directeur van de stichting Filosofie Oost-West, voert die avond het woord.

Verschil in culturen
Na eeuwen van westers superioriteitsbesef is het tegenwoordig veel meer gebruikelijk om uit te gaan van de gelijkwaardigheid van culturen. Toch blijven we zitten met vaak sterk in het oog springende verschillen. Hoe staan de hedendaagse filosofen in de debatten over dit thema? En hoe gaan wij, als inwoners van een multiculturele samenleving, in het dagelijks leven om met het verschil in culturen?

Uw inbreng aan de discussie wordt op prijs gesteld. Na afloop is er gelegenheid informeel verder te praten onder het genot van een drankje. Toegang is vrij.

Plaats: Buurtkamer Keizer Karelpark
Tijdstip: Woensdag 18 januari 20.00 uur
Adres: Lindenlaan 75, 1185 LC Amstelveen
Nadere inlichtingen: Stieneke Kruijer, s.kruijer@amstelveen.nl