SP hoort bewoners Groenhof over uitbreiding winkelcentrum

Winkelcentrum Groenhof wil uitbreiden en de eigenaar moet daarvoor grond kopen van de gemeente. De bewoners rond Groenhof zijn niet onverdeeld gelukkig met de uitbreiding van het winkelcentrum. De SP vindt dat de bewoners beter gehoord moeten worden en gaat daarom 1 februari a.s. op bezoek bij  de bewoners.

Eigenaar Segesta van het winkelcentrum wil een uitbreiding realiseren zodat het groot genoeg is voor een Lidl filiaal. Daardoor wordt het centrum groter, hetgeen vooral problemen oplevert voor de omwonenden aan de Stratusflat, die de doorgang bij hun nooduitgang zien versmallen. Daarnaast moet de Lidl meerdere malen per dag bevoorraad worden wat voor verkeers- en geluidsoverlast zorgt bij de Cirrusflat.

Raadslid Patrick Adriaans:”De gemeente verleent een omgevingsvergunning, maar verkoopt ook grond. Zeker 90% van de uitbreiding vindt plaats op gemeentegrond. De gemeente is daarbij dus meer dan een faciliterende partij, de gemeente heeft een actieve rol. Toch stelt de gemeente zich terughoudend op omdat het zou gaan om een initiatief van een derde partij.  Dus de bewoners moeten het maar met Segesta uitvechten. De gemeente brengt Segesta bij voorbaat al wel in een sterkere positie door zonder voorwaarde vooraf gemeentegrond te verkopen. Naar de terechte bezwaren van omwonenden wordt niet of nauwelijks geluisterd.”

De SP heeft daarom besloten om met de bewoners in gesprek te gaan. Om hun bezwaren te horen en te betrekken bij de afweging die de raad moet maken om de verkoop van gemeentegrond goed te keuren.

Adriaans: “We hebben al eerder de situatie ter plekke beoordeeld samen met bewoners. Nu willen we een groot onderzoek doen onder zoveel mogelijk bewoners. Wat het college nalaat, praten met de bewoners vooraf en hun mening meewegen in de afweging, gaan wij als SP doen. De grond die nu verkocht wordt is van alle inwoners van Amstelveen.”