Tip: voorkom vastvriezen GFT

Van stankoverlast van GFT (Groente, Fruit en Tuin-afval)  is geen sprake met deze lage temperaturen. Maar het vastvriezen van GFT is wel een probleem. Als de bak geleegd wordt blijft het vastgevroren afval in de bak zitten. En zit u na het legen nog steeds met een deels volle afvalbak.

Om dit te voorkomen kunt u de GFT-bak in een vorstvrije ruimte zetten, daardoor krijgt het afval niet de gelegenheid om vast te vriezen. Is het al vastgevroren? Dan kunt u voordat de bak opgehaald wordt met een hark of stok het afval losmaken. Als uw afvalbak de vorige keer niet goed geleegd was kunt u het afval alsnog losmaken en apart bewaren. Bij de volgende ophaaldag kunt u dat afval weer bij uw nieuwe afval stoppen en kunt u daarna weer genieten van een compleet geleegde afvalbak.