‘Afval scheiden gaat goed, maar kan beter’

Amstelveen gaat de goede kant op met het scheiden van afval. In het afgelopen jaar is het restafval ten opzichte van het jaar ervoor met 400.000 kilo verminderd: van 209 kilo per persoon naar 201 kilo. Dit blijkt uit een analyse van het ingezamelde restafval in onze gemeente. Toch moet het nog minder. Met een doel van 100 kilo restafval per persoon in 2021 gaan de gemeente de strijd aan.

BBA-wethouder Peter Bot (Afvalbeheer): “54% van al ons ingezamelde afval kunnen we als nieuwe grondstof hergebruiken doordat het goed gescheiden wordt. Dat percentage moet volgens landelijke doelstellingen naar 75% in het jaar 2021. Het afval in minicontainers voor restafval blijkt gemiddeld maar voor een tiende deel uit restafval te bestaan wat betreft volume. De rest kan eerst gescheiden worden. Meer dan de helft van dit afvalvolume blijkt PMD (plastic verpakkingsmateriaal, blik en drankkartons)  te zijn.”

Het is nog een lange weg naar de honderd kilo restafval per persoon, maar de inwoners van Amstelveen zijn goed op weg. Door later dit jaar te starten met het inzamelen van PMD bij de laagbouw, extra PMD verzamelbakken te plaatsen en het wegvoeren van restafval naar ondergrondse containers, verwacht de gemeente dat de analyse van het huishoudelijk afval er steeds aangenamer uit komt te zien.