Amstelveen ontraadt voetballen op kunstgras nog niet

In een brief aan de gemeenteraad reageert wethouder Jeroen Brandes op de vervolgaflevering van Zembla over de veiligheid van kunstgraskorrels.

De gemeente heeft de uitzending van 15 februari bekeken en begrijp dat de maatschappelijke onrust opnieuw kan worden opgewekt. ,,We zien ook dat er in de uitzending beeld is getoond over onderzoek waarvan de rapportage nog niet is afgerond of openbaar is gemaakt en er zonder deze onderbouwing alarmerende signalen worden afgegeven die wij nu nog niet op waarde kunnen schatten,” aldus Jeroen Brandes.

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) concludeerde eerder dat voetballen op kunstgrasvelden die zijn ingestrooid met rubberkorrels niet gevaarlijk is. ,,En daar blijven we bij. Je kan gewoon veilig sporten op kunstgrasvelden,” zegt een woordvoerder van het RIVM.

Brandes: ,,Hoewel we mogelijke zorgen begrijpen, geeft de Zembla-uitzending naar onze mening geen aanleiding om te veronderstellen dat het spelen op kunstgras nu moeten worden ontraden.”

In de aflevering van Zembla werd aandacht besteed aan een recent onderzoek van de VU naar de effecten van stoffen die uitlogen uit rubbergranulaat bij zebravisjes en -embryo’s.

Naar aanleiding van de uitkomsten, die niet zo makkelijk kan worden vertaald naar mensen, laten de onderzoekers weten dat er meer onderzoek  nodig is naar de gezondheidsrisico’s van kunstgraskorrels bij mensen.