Controles in Amstelveense sportkantines

Paracommerciële instellingen (zoals bijvoorbeeld sportkantines) zullen onder andere worden binnenkort gecontroleerd op het kunnen aantonen van hun drank- en horecavergunningen, de aanwezigheid van het bestuursreglement en de registratie van de barvrijwilligers. Ook de aanwezigheid van een leidinggevende of gekwalificeerde barmedewerkers zal een aandachtspunt zijn.

Bent u kantinebeheerder? Zorg in het weekend van 11 en 12 februari en het weekend van 18 en 19 februari 2017 dat de aanduidingen van de leeftijdsgrens duidelijk en goed leesbaar zijn voor het publiek, want daar wordt zeker op gecontroleerd! De gemeentelijke toezichthouders zullen ook letten op het eventuele gebruik van een terras.

Na het constateren van een overtreding, wordt er een waarschuwingsbrief verzonden naar het bestuur in kwestie. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het team Openbare Orde en Veiligheid, cluster Drank en Horeca. Dit kan op werkdagen (behalve woensdag) telefonisch van 08.30 uur tot 16.30 uur via telefoonnummer (020) 540 49 11.