Extra controle rond scholen door gevaarlijke verkeerssituaties

De Handhaving Openbare Ruimte (HOR) van de gemeente Amstelveen-Aalsmeer heeft geconstateerd dat er gevaarlijke situaties zijn ontstaan rondom scholen. Hierom worden er van 27 februari tot en met 3 maart controles uitgevoerd door de HOR in samenwerking met de wijkagent.

Er wordt onder andere gecontroleerd op verkeerd parkeren, zowel dubbel geparkeerd staan als parkeren op het trottoir, tegen de richting in rijden en verkeershinder veroorzaken. Waar nodig zal verbaliserend op worden getreden.