Extra controles foutief aangeboden afval

In Amstelveen zullen er extra controles worden uitgevoerd in verband met het verkeerd aanbieden van huishoudelijk afval. Het gaat bijvoorbeeld om vuilniszakken die naast ondergrondse- of rolcontainers worden gezet. De controles vinden plaats in de week van 20 februari.

Grof afval plaatsen op de openbare weg zonder dat daar een afspraak voor is gemaakt, wordt ook gezien als foutief aanbieden. Dit zorgt namelijk voor veel zwerfafval. Het verkeerd aanbieden is strafbaar en kan leiden tot een boete.

Voor het maken van een afspraak om het grof afval op te laten halen kunt u contact opnemen met de gemeente Amstelveen via (020) 540 49 11.