Hinder aanleg A9 begint door te dringen bij Amstelvener

Het was al een tijdje bekend, maar het begint nu toch door te dringen bij de Amstelvener. De verbreding van de A9 gaat voor behoorlijk wat overlast zorgen in onze gemeente. De oprit van de A9 bij de Keizer Karelweg richting Holendrecht wordt namelijk vier jaar afgesloten (2020-2024) en de afrit vanuit Holendrecht ongeveer twee jaar (2022-2024). Het verkeer dat nu gebruik maakt van deze op- en afritten moet dan gebruik maken van de op- en afritten bij afslag Amstelveen-Oost via de Burgemeester Boersweg. De op- en afritten van en naar Schiphol blijven ook open.

Om de doorstroming op lokale wegen en kruisingen rond de A9 soepel te laten verlopen, is een maatregelenpakket opgesteld met als doel de capaciteit van de wegen te vergoten en de doorstroming te verbeteren. Op acht kruisingen worden de verkeerslichten aangepast. Zij krijgen een intelligent transportsysteem (ITS). Zo worden de regelingen beter afgestemd op het actuele verkeersaanbod en krijgen weggebruikers informatie over de route-opties. De gemeente installeert het systeem dit jaar, zodat er ervaring mee kan worden opgedaan. Daarnaast worden verschillende busstroken opengesteld voor al het verkeer en krijgen een aantal kruispunten extra opstelstroken.

Tijdens een informatieavond over het maatregelenpakket van de gemeente Amstelveen, Rijkswaterstaat, Vervoerregio Amsterdam en Provincie Noord-Holland op dinsdag 14 februari werden deze plannen gepresenteerd aan geïnteresseerden. De avond werd volgens de gemeente drukbezocht.

Wethouders Herbert Raat (VVD) en Jeroen Brandes (PvdA): “Er gaat de komende jaren veel gebeuren in Amstelveen. Samen met onze partners doen we er alles aan om de hinder zo veel mogelijk te beperken. Het is dan ook goed om te zien dat inwoners zich tijdens de avond al hebben laten informeren over de aanpassingen. Zo zijn zij goed voorbereid en komen ze niet voor verrassingen te staan.”