Project ‘Nooit meer teruggekomen’ belicht Amstelveense oorlogsgeschiedenis

Het college van B&W heeft in het kader van ‘MensenMakenAmstelveen’ ingestemd  met het project ‘Nooit meer teruggekomen’. Met het project hoopt het college het historisch besef en gevoel van verbondenheid met Amstelveen en tussen inwoners onderling te vergroten en daarover met elkaar in gesprek te gaan. Ook worden twee historische betekenisvolle boeken herdrukt. Het voorstel van het college wordt op donderdag 9 maart in de raadscommissie ABM besproken en op 22 maart in de gemeenteraad.

Burgemeester Mirjam van ’t Veld: “Enige tijd geleden sprak ik met de Stichting Amstelveen Oranje om een project te ontwikkelen om de Amstelveense oorlogsgeschiedenis levend te maken, zodat verhalen uit het verleden niet verloren raken. Verhalen uit verleden kunnen een belangrijke bijdrage leveren om het gesprek met elkaar aan te gaan. Dit past in het concept van Mensen Maken Amstelveen waar we willen toewerken naar een Amstelveen waarin iedereen meedoet en er gezamenlijk voor zorgen dat Amstelveen een prettige plek is om te leven en dit in de toekomst ook blijft.”

Stichting Amstelveen Oranje voert het project uit. De verhalen van toen worden onderzocht, opgetekend en verbonden met het hier en nu. Na een eerste vooronderzoek bij het NIOD en het Digitaal Monument Joodse Gemeenschap zijn overlevenden van de Tweede Wereldoorlog, die aan het begin van deze oorlog met hun gezin in Amstelveen woonden, inmiddels benaderd voor een interview. Als vervolg op het project worden diverse activiteiten ontwikkeld die de betekenis en gevolgen van wat er in de oorlogsjaren in Amstelveen heeft plaatsgevonden, duidelijk zichtbaar en bespreekbaar maakt. Activiteiten met een duurzaam karakter en gericht op informatie, educatie en cultuurhistorie.

Aanleiding
Tot nu toe is er weinig aandacht geweest voor een aantal belangrijk historische gebeurtenissen in Amstelveen. Gedurende de Tweede Wereldoorlog werden de Joodse inwoners van Amstelveen gedwongen hun huizen te verlaten. Zij werden uiteindelijk gedeporteerd of moesten onderduiken. Een groot aantal van hen is nooit meer teruggekomen en werd vermoord.